SNÍMATEĽNÉ PROTÉZY

Prichádzajú na rad, keď došlo k výrazným stratám zubov a tieto defekty nie je možné ošetriť mostíkom. Snímateľné protézy sa rozdeľujú na čiastočné a totálne.

Čiastočne snímateľné protézy zhotovujeme u pacientov, ktorý ešte majú zbytkový chrup, o ktorý sa protéza opiera. Opäť existujú riešenia štandardne a nadštandardne. Štandardné riešenie je, keď sa protéza o zachované zuby uchytáva pomocou spôn, tzv. háčikov. Nadštandardným riešením je, keď sa protéza uchytáva o zuby zásuvnými spojmy. Zásuvný spoj je špeciálny mechanizmus, skrytý v tele protézy a pripevnený na zub. Pomocou neho sa protéza pevne pripne k zachovaným zubom a zabezpečí vysoký komfort pri nosení. Celkové, totálne protézy prichádzajú do úvahy pri úplnej strate zubov. V ústach držia len priľnavosťou k ďasnám a podnebiu.

Snímateľné protézy